ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ φ. 1/2021 1. Προστασία ἱεροῦ Βραυρωνίας Ἀρτέμιδος, ἀνύπαρκτη 2. «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» παράλληλες ἀπογειώσεις 3. Λεβίσι Μ. Ἀσίας, πανάρχαια γενέτειρα N. Μάκρης, 4. Πεισιστρατἰδες οἱ Μεσογεῖτες ἡγεμόνες τῶν Ἀθηνὼν

Κυκλοφόρησε το 1ο φὐλλο τοῦ free press ἐντύπου ἐθνικῆς διασύνδεσης Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς «Ἀνατολικὸς Τομέας». Θὰ τὸ βρίσκετε σὲ ἔντυπη μορφὴ στὰ stand ἐντὐπων στὰ δημαρχεῖα τῶν 13 δἠμων τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς καὶ σὲ ἐπιλεγμένα ἐμπορικὰ σημεῖα αὐτῶν. Ἐπίσης διατίθεται ὡς pdf (ἐπικοινωνἰα μέσω ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου anatolikostomeas@gmail.com) πρὸς μεταφόρτωση. 

Ἡ ἰστοσελίδα Ἀνατολικὸς Τομέας μὲ domain name anatolikostomeas.gr εἶναι καταχωρημένη στὸ Μητρῶο Ὀνομάτων Internet. 

   01-1 2021png

   01-2 2021png

   01-3 2021png

   01-4 2021png