ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ φ. 2/2021. 1. Ἡρῷα Ἰμίων στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ, δυσεύρετα… 2. Λαύριο. Τὰ Ἐργαστήρια, ἡ πρώτη εὐρωπαϊκὴ βιομηχανικὴ πόλη ἀξίζουν ἕνα Πολυτεχνεῖο 3. Τὸ Κράνος τοῦ Μιλτιάδη στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ 4. Ἁλαὶ αἱ Ἀραφηνίδες, ἀντιστοιχίες σήμερα

Κυκλοφόρησε το 2ο φὐλλο τοῦ free press ἐντύπου ἐθνικῆς διασύνδεσης Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς «Ἀνατολικὸς Τομέας». Θὰ τὸ βρίσκετε σὲ ἔντυπη μορφὴ στὰ stand free press ἐντὐπων ποὺ ὑπάρχουν στὰ δημαρχεῖα τῶν 13 δἠμων τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς καὶ σὲ ἐπιλεγμένα ἐμπορικὰ σημεῖα αὐτῶν. Ἐπίσης διατίθεται ὡς pdf (ἐπικοινωνἰα μέσω ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου anatolikostomeas@gmail.com).

   02-3 2021png

   02-2 2021png

   02-1 2021png

   02-4 2021png