Α.Ο.Τ.Α., ἀναπτυξιακοὶ, ἤ παρασιτικοὶ ὀργανισμοὶ τοπικῆς αὐτοδιοίκησης;

Οἱ (ἐπιδοτούμενοι/ἐπιχορηγούμενοι) Ἀναπτυξιακοἰ Ὀργανισμοἰ Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης (Α.ΟΤΑ, ν. 4674/2020 ἐν μέσω πανδημίας) ἐμφανίστηκαν στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ τὸν Ἰούλιο του 2020. 

Τότε συνεστήθη ἡ ΕΥΔΗΜΟΣ Ἀναπτυξιακὸς Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Α.Ε., μεταξὺ Μαραθῶνος, Ραφήνας-Πικερμίου, Λαυρίου, Καρύστου καὶ Σαρωνικοῦ. Ἐκλήθημεν ὡς Ἐπιτροπἠ Διαβούλευσης Ρ-Π νὰ γνωμοδοτήσουμε ἐπί πολλῶν θεμάτων, ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα τὸ Καλώδιο Ὑψηλής Τάσεως διασύνδεσης τῶν Αἰολικῶν τῆς Καρυστίας μὲ τὴν ἠπειρωτικἠ χώρα. 

Ἡ μεθόδευση παράκαμψης τοῦ ἀντιαιολικοῦ κινήματος τῆς Καρυστίας εἶναι ἡλίου φαεινότερη ἀλλὰ συνιστᾶ ἕναν μόνο ἀπό τοὺς σκοπούς σύστασης τῶν Α.ΟΤΑ καὶ τῆς ἐν λόγω Ἀναπτυξιακῆς μὲ τὴν φαινομενικὰ ἀλλοπρόσαλλη σύμπραξη πέντε δήμων διασκορπισμένων στὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα. 

Θὰ ρωτήσει κάποιος, τὶ σχέση ἔχει ὁ Σαρωνικὸς μὲ τὴν Καρυστία ἥ τὸν Μαραθῶνα; 

Πρῶτον. Στὰ Δ.Σ. τῶν "Ἀναπτυξιακῶν Ὀργανισμῶν" μποροῦν νὰ τοποθετηθοῦν πρόσωπα ποὺ ἐπιδιώκουν δημόσιο ρόλο τὸν ὁποἰο ἀπώλεσαν, εἴτε σὲ ἐκλογὲς εἴτε λόγω παροπλισμοῦ. 

Δεύτερον. Οἰ ἐπιχορηγήσεις. Οἱ ψευδεπιγράφως Ἀναπτυξιακοὶ αὐτοὶ Ὀργανισμοὶ ὑπάρχουν ἀπὸ καὶ γιὰ τὶς Ἐπιχορηγήσεις. Ἀποκλειστικὰ. Δὲν εἶναι παραγωγικοὶ, δὲν δημιουργοῦν προϊόν ἐκ τοῦ μηδενὸς. 

Τρίτον καὶ σημαντικότερον: εἶναι ἐργαλεῖα ἰδιωτικοποίησης τῶν ΟΤΑ, ὅπως ἔδειξε ἡ πραγματικότητα στὴν Κρήτη. Ἐκεῖ ἡ ΕΥΔΗΜΟΣ προσπάθησε νὰ ἀντικαταστήσει ὁλόκληρη τὴν Οἰκονομικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα μὲ Δελτίο Τύπου-Καταγγελία τῆς ΠΟΕ-ΟΤΑ (ἀρ. πρωτοκόλλου 143, 2 Ἀπρ. 2021) καὶ τοῦ Συλλόγου Ἐργαζομένων. Ἡ ΕΥΔΗΜΟΣ λοιπὸν μὲ Προγραμματικὴ Σύμβαση (τὸ ἐργαλεῖο τῶν ψευδεπιγράφως Ἀναπτυξιακῶν Ο.Τ.Α) θέλει νὰ ἀναλάβει ὅλες τὶς ἀρμοδιότητες τῆς Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας μὲ τὴν δικαιολογία τῆς ὑποστελέχωσης. 

Στὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς τοῦ 2014 οἱ ὑποψήφιοι ἔταζαν πλήρη στελέχωση δημοτικῶν ὑπηρεσιῶν μὲ μηχανικοὺς, οἱκονομολόγους, πληροφορικάριους κλπ. ὥστε οἱ δῆμοι νὰ λειτουργοῦν αὐτοτελῶς. 

Τὶ συνέβη καὶ ἐπιστρατεύονται ἐπιχορηγούμενα μορφώματα γιὰ νἀ ἀντικαταστήσουν ὁλόκληρες δημοτικὲς ὑπηρεσίες; 

Ἡ ΕΥΔΗΜΟΣ στὸ μεταξὺ ἀπέκτησε καὶ παρεάκι στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ. Συνεστήθη ἡ Ἀναπτυξιακὴ Ἀττικῆς μεταξὺ Κορωπίου, Σπάτων-Ἀρτέμιδος, Παιανίας, Μαρκοπούλου, γιὰ τὴν «παράλληλη» λειτουργία τῆς ὁποίας πρὸς τὸν δῆμο, ἔχει ἐκφράσει τεκμηριωμένες ἀντιρρήσεις ὁ σύλλογος τῶν ἐργαζομένων του δήμου Σπάτων-Ἀρτέμιδος.

Οἱ ἱστορίες αὐτὲς δὲν εἶναι σημερινὲς. Ἄδοξα εἶχε τερματίσει τόν βίο μἰα ἅλλη ποὺ οὐδείς θέλει νὰ θυμᾶται, ἡ «Μαραθώνειος Συμπολιτεία» (Ραφήνας-Μαραθῶνα), τῆς ὁποίας τὰ σχέδια ἐπί χάρτου μετά μελετῶν κάπου ἀναπαύονται μέσα σὲ φορεαμούς ὑπουργείων. ΑΤ._