Δέσμια ὑγιειονομικῆς ὑστέρησης ἡ Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ

  5  4-3  png Μὲ δραματικὸ τρόπο χάρις στὴν ἔκθεση Τσιόδρα - Λύτρα ἐπανήλθε στὴν ἐπικαιρότητα τὸ θέμα τῆς ἀπουσίας Γενικοῦ Νοσοκομείου στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ καὶ τῆς ἀχρησίας τοῦ ΕΡΑΣΙΝΕΙΟΥ ποὺ θὰ ἐνίσχυε σὲ μέγιστο βαθμό τὸ Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας, ἐνῶ στὸ μεταξὺ καὶ ἡ Μαλακάσα ἔχει ἐκδηλώσει τὴν θέλησή της νὰ ὑποδεχθεῖ ΓΝΝΑ στὴν θέση Γερακίνη (νῦν δομὴ). 
Δεν χρειαζόταν ἀσφαλῶς ἡ ἔκθεση Τσιόδρα - Λύτρα γιὰ νὰ ἀναδείξει τὴν τραγικὴ ὑστέρηση τοῦ Ἐθνικοῦ ΣυστήματοςὙγείας σὲ ὅλες τὶς Περιφέρειες, πλὴν τῆς Πρωτεύουσας. Μὲ δυὸ λόγια, ἄν δὲν εἰσαχθεῖς στὸν Εὐαγγελισμὸ (ἀναφέρεται δικαιωματικὰ διότι εἶναι τὸ ἀπολύτως κορυφαῖο Νοσοκομειακό Ἵδρυμα τῆς χώρας), τότε... «ἴσως πρέπει νὰ ἀρχίσεις νὰ διευθετεῖς τὰ τῆς τελευταίας κατοικίας...» 
Ἀπὸ τὰ πρῶτα κιόλας φύλλα του ὁ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ὑπενθύμισε τὴν πληγὴ τῆς ἔλλειψης ΓΝΑΑ, τὸ ἱστορικὸ τοῦ ΕΡΑΣΙΝΕΙΟΥ καθὼς καὶ τὸ ένδιαφέρον καὶ ἄλλων δήμων τῆς περιφέρειάς μας. Τὸ δημοσίευμα προκάλεσε ἀμέσως ἀνάδραση. Τόσο ἡ Περιφέρεια σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο, ὅσο καὶ κυβερνητικοὶ βουλευτές (π.χ. Β. Οἰκονόμου Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς), δὲν παραλείπουν ἔκτοτε σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα να ἐκπέμπουν καταγέλαστες κορώνες, ὅπως «μπαίνει σὲ τροχιά ὑλοποίησης τὸ ΓΝΑΑ, πρῶτο μέλημα τῆς κυβέρνησης...» κ.α.
Ὅλα 
αὐτὰ δὲν ἀντέχουν σὲ ἴχνος κριτικῆς. Ἡ κυβέρνηση ἐμπαίζει. Φέρνει σὲ δύσκολη θέση φίλα προσκείμενους αἰρετοὺς, οἱ ὁποῖοι, εὐλόγως, πιεζόμενοι ἀπὸ τὶς τοπικές κοινωνίες ἐπιχειροῦν σὲ κάθε εὐκαιρία νὰ ὑποδείξουν τὸ σωστὸ καὶ
ἐπεῖγον σὲ ὦτα μἠ ἀκουόντων.
Ὄμως... Ἄν 
ὄχι τώρα, μὲ 100+ φέρετρα τὴ μέρα, πότε;
Καὶ στὸ μεταξὺ οἱ κατὰ ριπὰς ἐπισκέψεις υπουργών καί βουλευτῶν τῶν δύο μεγάλων κομμάτων σὲ δήμους τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς πυκνώνουν. Ὁ Χ. Σπίρτζης αἴφνης ἐπισκέφθηκε τὶς προάλλες τὸν δῆμο Ἀχαρνῶν καὶ συζήτησαν μὲ τὸν δήμαρχο θέματα δημόσιας ἀσφάλειας, οἱ Σ. Πέτσας καὶ Β. Οἰκονόμου βρέθηκαν καὶ αὐτοὶ στὶς Ἀχαρνὲς γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν χριστουγεννιάτικων ἐκδηλώσεων (τὰ τουρ ἀρχίζουν ἀπὸ τὸν μεγαλύτερο δῆμο). Ὁ κυβερνητικός εμπαιγμός ποὺ ἐκφράζεται μὲ ἀνακοινώσεις - επικοινωνιακές πομφόλυγες ὄχι μόνο από την Περιφέρεια καί κυβερνητικούς βουλευτές της Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς ἀλλὰ φυσικά καὶ
ἀπὸ τον ίδιο τον πρωθυπουργό, κρατά δέσμια σε ὑγιειονομικὴ υστέρηση την
Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ.
Αὺτὸ δὲν πρόκειται νὰ 
ξεχασθεῖ ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς πολυπληθέστερης περιφέρειας τῆς χώρας, ἡ ὁποία ἀπογραφικὰ θὰ ἐξέλθει ἐνισχυμένη κατὰ
δύο (2) βουλευτικὲς ἔδρες. _ΑΤ