Μαρίνες, ἤ λιμάνια;

  4  3-2png Στὴν ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικῶν Ἐπιπτώσεων, τόμος 369 σελίδων) ποὺ ἐξέδωσε τὸ Ὑπουργεῖο Ναυτιλίας καὶ Νησιωτικῆς Πολιτικῆς γιὰ τοὺς ἄξονες ἀνάπτυξης, αὐτοὶ οἱ ἄξονες εἶναι: ἀνάπτυξη ἐμπορικῆς ναυτιλίας, νήσων, ἀσφάλεια, ναυτικὴ ἐκπαίδευση, περιβάλλον. Στὸ Δ.Σ. μιᾶς πόλης που δὲν ὁρίζει τὸ λιμάνι της (Ραφἠνα) πέρασε τὶς προἀλλες κατὰ πλειοψηφία ἡ ἐν λόγω ΣΜΠΕ. Ἕνα ἐπιδερμικὸ «Ναὶ σὲ ὄλα» ἐνέκρινε στὴν οὐσία προκαταβολικὰ τὸ τελικὸ Masterplan τῆς τύχης του Λιμανιοῦ (ἰδιοκτησιακὰ) καὶ τῆς ἐπέκτασης του. Ἄλλοι δῆμοι (Ν. Μάκρη, Λαύριο, Πόρτο Ράφτη, Ἀρτέμιδα, 3Β) ἀπέκτησαν, ἀποκτοῦν, ἐπεκτείνουν τὶς ὑπάρχουσες μαρίνες. Ἕνα ἀπὸ τὰ ὀμορφότερα λιμάνια τῆς Ἀν. Ἀττικῆς εἶναι τοῦ Λαυρίου (εἰκόνα) σὲ κλίμακες ἀνθρώπινες. Τὰ πολύβουα καφὲ καὶ τὰ ἐστιατόρια στὴν ἄκρη τοῦ μώλου δίπλα στὰ νερά ποὺ ὁ ΟΛΛ διατηρεῖ πεντακάθαρα, σφύζουν ἀπὸ ζωὴ. Καϊκια καὶ ψαρόβαρκες, θαλαμηγοὶ, κρουαζιερόπλοια καί ἱστιοπλοϊκὰ, ἐμπορικὰ καὶ φέρυ πᾶνε κι’ἔρχονται, συνθέτοντας κινηματογραφικὸ σκηνικό. Δὲν μπορεῖς νὰ πεῖς τὸ ἴδιο γιὰ τὸ Λιμάνι τῆς Ραφήνας. Οἱ διαστάσεις του εἶναι ἤδη φαραωνικὲς γιὰ τὶς κλίμακες μιᾶς πόλης-μινιατούρα, οἱ προοπτικὲς του τρομακτικὲς. Οὶ πλῶρες τῶν gigajet ἐλάχιστα ἀπέχουν ἀπὸ τὶς ὑπερκατασκευὲς στὸν κρημνὸ (καταστήματα ἐστίασης καὶ ψυχαγωγίας). Τὸ ἔργο στήριξης τῶν πρανῶν πάνω ὰπὸ τὸ Ἀλιευτικὸ Καταφύγιο, ποὺ ψηφίσθηκε πρὸ διετίας, εἶναι ἄφαντο, ἐκτὸς ἐὰν ἔργα ὑποστήριξης πρανῶν αὺτοῦ τοῦ ὔψους καὶ ἕκτασης ποὺ ἀπαιτοῦν ἀπόξεση, ἐνέσεις, τείχη ἀντιστήριξης -ὅπως ἔχει ἡ κεντρικὴ ζώνη τοῦ Λιμένα- εἶναι ἕνα χαμηλὸ περιμετρικὸ τοιχίο μὲ συρματόπλεγμα. Ἡ ἐπέκταση μιᾶς λιμενικῆς ζώνης (εἴτε εἶναι μαρίνα, εἵτε εἶναι λιμάνι) φέρνει οἰκιστικὲς καὶ ἐμπορικὲς ἀναπτύξεις (μίνι πόλεις ἐντὸς τῆς ζώνης, ἐμπορικἀ κέντρα, γραφεῖα, κτήρια ἐξυπηρέτησης τῶν ἐγκαταστάσεων κ.α.) Οἰ ἀναπτύξεις αὐτὲς εἶναι παντοῦ πανομοιότυπες. Αὐτὸ θὰ συμβεῖ στὴν Ραφήνα, αὐτὸ γίνεται τώρα στὰ 3Β, ὅπου ἡ επἐκταση τῆς Μαρίνας Βουλιαγμένης (βλ. σχεδιάγραμμα κάτοψης κάτωθι) συμπεριλαμβάνει καὶ ἑλικοδρόμιο. Στὰ 3Β τὴν θέλουν μαρίνα, ἀλλὰ aὺτὸ ἐν τέλει ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἐκτόπισμα τῶν megayachts ποὺ θὰ φιλοξενεῖ (πρὸς τὸ παρόν δὲν γράφουμε ἐλλιμενίζονται). Ἄν θὰ εἶναι ἐκτοπίσματος ἀεροπλανοφόρου, ποιὰ ἡ διαφορὰ ἀπὸ λιμάνι; Τὸ ἔργο στὰ 3Β μὲ ὁρίζοντα ἐκτέλεσης 20 μηνῶν, βρίσκεται στὸ πολὺ κρίσιμο περιβαλλοντικὰ στάδιο κάθε σύνθετου ἔργου ἀκτομηχανικῆς, αὺτὸ τῶν βυθοκορήσεων καὶ τῆς ἀπομάκρυνσης τοῦ ἱζήματος (λάσπη) ἀπὸ τὸν θαλάσσιο πυθμένα, ποὺ προηγεῖται τῆς δημιουργίας τοῦ νέου (μαρινο)βραχίονα. ΑΤ__

  4  3-2png