Πάρκινγκ ἀνεμογεννητριῶν. Ποῦ; Κάπου στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ. Ἔχει σημασία; Ὅποιος ἔχει μάτια βλέπει...

Πάρκινγκ ἀνεμογεννητριῶν
Περιβαλλοντικὸ τὸ πρωτοσέλιδο τοῦ φύλλου ἀρ. 5 τῆς freepress tabloid ἔκδοσης
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Τὸ προσκήνιο, βλ. δεξιὰ. Τὸ παρασκήνιο ἐπίσης γνωρίζουμε. Φωτογραφίες μιᾶς τεράστιας ἔκτασης στάθμευσης, φύλαξης, φόρτωσης, ἐκφόρτωσης καὶ μεταφόρτωσης ἀποσυναρμολογημένων Α/Γ. Ρότορες,
πτερύγια, γεννήτριες, πύργοι.
Ποῦ; Κάπου 
στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ. Ἔχει σημασία; Ὅποιος ἔχει μάτια βλέπει. Σημασία ἔχει πὼς οἱ τεράστιες νταλίκες μὲ τὶς Α/Γ δὲν ἐμφανίζονται ξαφνικὰ ἀπὸ τὸ πουθενὰ στὰ λιμάνια τῆς Τήνου, σημασία ἔχει πὼς στὴν Μάνη ὁ Σαγγιᾶς ἐκάμφθη! Ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ βρέθηκε πρὸ ἐκπλήξεως (ψυχρολουσία) ὅταν, σὲ μονοήμερη ἀποστολὴ σὲ πανέμορφο τόπο ὅπου τίποτα δὲν προμηνοῦσε ἀνατροπὴ, διαπίστωσε ἰδίοις ὄμμασιν τὴν ὕπαρξη τῆς ὑπαίθριας ἔκτασης ἀσφαλοῦς φύλαξης τῶν τεράτων. Ἐδῶ μερικὲς ἀπὸ τὶς 20 φωτογραφίες ποὺ θὰ ἀναρτηθοῦν καὶ στὴν ὁμώνυμη ἱστοσελίδα. Καὶ τὸ ἐρώτημα ποὺ ἐτέθη ἀπὸ τὸ πρῶτο φύλλο, παραμένει ἕνα: «Θὰ το πᾶνε μέχρι τέλους ...αἱρετοὶ ποὺ μπαίνουν μπροστάρηδες σὲ ἀντιαιολικοὺς ἀγῶνες;»...