Τὰ 3 Β ἔγιναν 4

  4  3-4png Ἀπέκτησαν τὴν Βάρκιζα; (θὰ ρωτοῦσε κάποιος)... δεδομένης τῆς θέλησης ἀρκετῶν κατοίκων τῆς Βάρκιζας νὰ ἀποτελέσουν τὸ 4ο Β στὸ λογότυπο τοῦ δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, ἐνῶ πρόσφατα δημιουργήθηκε καὶ σχετικὴ κίνηση δημοτῶν 4Β. 

Ὅμως ὄχι. Τὰ Βριλήσσια ἔγιναν προσωρινὰ τὸ 4ο Β (ὁ δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης συμπράττει μὲ τὸν δῆμο Βριλησσίων στὸν Ἀναπτυξιακὸ Ὀργανισμὸ ΜΕΝΕΔΗΜΟΣ, περί Α.ΟΤΑ στὸ σχετικὸ θέμα). 

Τὀ μεῖζον τῶν ἡμερῶν στὰ 3Β εἶναι ἡ διελκυστίνδα ἰσχύος μεταξύ Εκκλησίας καὶ δημοτικῆς ἀρχῆς γιὰ τὴν ἀξιοποίηση μέρους τῆς περιουσίας της ΕτΕ στὴν Βουλιαγμένη, συνολικῆς ἔκτάσεως 288 στρ. (διάσπαρτα σὲ κεντρικὰ σημεῖα). Ὁ δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος μέ ἀπόφαση Δ.Σ. τοῦ Ιουλίου 2021 θέλει να προχωρήσει σὲ δημοψήφισμα (Ναὶ ἤ Ὄχι στὴν ἀναγκαστικὴ ἀπαλλοτρίωση τῶν ἐν λόγω ἐκτάσεων ἀπὸ τὸν δῆμο;) γιὰ λόγους διατήρησης τοῦ τρέχοντος περιβαλλοντικοῦ ἰσοζυγίου. 

Ἡ Ἐκκλησία προσέφυγε δικαστικὰ κατὰ τῆς ἀπόφασης τοῦ Δ.Σ. προβάλλοντας τὰ δικὰ της ἐπιχειρήματα καὶ προκειμένου νὰ κερδίσει χρόνο. 

Στὰ 3Β τρέχει ὅμως καὶ μία ἄλλη, διόλου ευκαταφρόνητη στρατηγικὴ οἰκιστικὴ ἐπένδυση, τῆς Hines, σὲ 70 στρέμματα, ποὺ ἐπίσης διαταράσσει τό ἐπίμαχο ἰσοζύγιο. 

Οἱ σχέσεις τοῦ δημάρχου μὲ τὴν 1η εξουσία στὴν χώρα (ΕτΕ) εἶναι ἀγαστὲς, καθώς καὶ ὁ ἴδιος ἀπευθύνεται στο συντηρητικὸ ἀκροατήριο. 

Εἶναι ἄραγε τὸ δημοψήφισμα ἀκονισμένο βέλος σε τεντωμένη φαρέτρα, ὑπόσχεση μὲ περιεχόμενο ποὺ θὰ λάβει σάρκα καὶ ὀστᾶ ἐντὸς τοῦ Νοεμβρίου ὅπως προαναγγέλθηκε στὸ Δ.Σ. ἤ, θὰ παραμείνει ἀβλαβὴς βολὴ, νυχτερινὸ πυροτέχνημα στὴν παραλιακὴ; 

 Ἄν μὴ τὶ ἄλλο καὶ ὡς δοκιμὴ στὸ ἐργαστῆρι τῆς πραγματικότητας θὰ εἶχε ένδιαφέρον, ἀφοῦ θὰ εἶναι τὸ πρῶτο πανελλαδικὰ δημοψήφισμα γιὰ τοπικὸ θέμα σὲ ἐπίπεδο κυττάρου (Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης). 

Ἡ δημιουργία Σταθμοῦ Ἐναπόθεσης, Ἐπεξεργασίας καὶ Μεταφόρτωσης Ἀπορριμμάτων ποὺ ἔχει σχεδιασθεῖ γιὰ τὴν Βάρη (σὲ χῶρο δὲ ποὺ ὁρίζει ἡ Σχολὴ Εὐελπίδων) δὲν εἶναι ἁπλῶς ἄλλο ἕνα θέμα περιβαλλοντικῆς ὄχλησης, δὲν εἶναι μόνο πὼς θέτει τὰ 3Β ἐνώπιον ἐξελίξεων τύπου Γραμματικοῦ. Κάπου θὰ γινόταν ὁ ΣΜΑ (στὸν ἕναν ἤ στὸν ἄλλον δῆμο). 

Τὸ πρωτεῦον, ἐφόσον τὸ ἔργο προχωρήσει, εἶναι ἡ διάθεση στρατιωτικῶν χώρων γιὰ πολιτικοὺς σκοποὺς.

Εἶναι σῆμα ἀποϊεροποίησης τῆς ἀποστολῆς τῶν Ε.Δ., ἡ νύξη τῆς αποστρατιωτικοποίησης στὰ μετόπισθεν! 

Σὲ ἐποχὲς τεκτονικῶν γεωπολιτικῶν καὶ γεωστρατηγικῶν ἀνακατατάξεων αὐτὸ εἶναι παρακινδυνευμένο. ΑΤ__

  4  3-4png