Τὸ ...ταρρούχιον

  4  2-3png
MIKRASIATIKOS POLITISMOS - ANATOLHS IXNHjpg (ἀτυχὴς ἐξελληνισμὸς τοῦ τουρκικοῦ τσαροῦχι...) 
Γιὰ νὰ μὴν χαίρεται ὁ καλὸς γείτονας Ἐρντογὰν, τὰ τουρκικὰ ἐνδυματολογικά καὶ γλωσσικὰ στοιχεῖα θὰ ὄφειλαν νὰ ἔχουν ἐξαλειφθεῖ χθὲς καὶ ἀπὸ τὴν φορεσιά καὶ ἀπὸ τις ὀνομασίες της. Ἀκολουθοῦν κάποιες (ἀπὸ τὶς πολλές) ἐξοστρακιστέες τουρκικὲς λέξεις τῆς ἑλληνικῆς φορεσιᾶς: αλατζὰς [alaça], μπιμπίλα ἤ μπιρμπίλα [birbiri], ντουλαμὰς [dolama], σαγιὰς ἤ σαγιὰκι [şayak], αντερί [entari], τουζλούκι [tozluk], φέσι [fes ἤ Fez], τσαρούχι [çarik], τσολιᾶς [çol], τσόχα [çuha], τσεμπέρι [çember], γιαλελὶ [yeleli].
Ὀθωμανικὰ ἐνδυματολογικὰ στοιχεῖα (π.χ. τσεμπέρια μὲ βυζαντινὸ ἀετὸ, Μικρᾶς Ἀσίας) καὶ οἱ τουρκικὲς ὀνομασίες τους ἀφθονοῦν λοιπὸν στὴν «ἑλληνικὴ φορεσιὰ», ὅπως μᾶς τὴν παραδίδουν πολιτιστικοί σύλλογοι, λύκεια ἐλληνίδων, ἱδρὺματα διάδοσης καἰ συντήρησης τῆς παράδοσης, κ.α.
Σημειωτέον πὼς οἱ τουρκικῆς προέλευσης λέξεις ἔχουν ἐξαλειφθεῖ ἀπὸ τὸν δημόσιο λόγο καὶ ἄν πότε-πότε χρησιμοποιούνται, ἔχουν ἀρνητικὴ φόρτιση (π.χ. “χασάπης”, “μπακάλης”). Ὁμοίως ἔχουν ἐξοβελισθεῖ καὶ ἀπὸ τὰ τοπωνύμια, εἰδικὰ στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ, ποὺ ἔχει τὴν τιμὴ νὰ περικλείει στοὺς κόλπους της δεκάδες δήμους τῆς ἀρχαὶας Ἀττικῆς, ἕνα Λαύριο, ἕναν Σαρωνικὸ, ἕναν Μαραθῶνα, τὶς Ἀχαρνὲς,  κ.α..
Παράδοση δὲν σημαίνει ἀγκύλωση οὔτε ἀπολιθωμένη ἐμμονὴ σὲ ἐπώδυνες καὶ προσβλητικὲς περιόδους τῆς Ἱστορίας μας. Παράδοση ἦταν καὶ οἱ ἀνθρωποθυσίες σὲ κάποιους λαοὺς, ὅμως ἀπαγορεύθηκαν. 
Στὴν εἰκόνα παραπλεύρως, «Γυναῖκες γύρω ἀπὸ πηγάδι» (τερακότα, Τάραντας, Μεγάλη Ἑλλάδα, Μητροπολιτικὸ Μουσεῖο Νέας Ὑόρκης). Χαρεῖτε τὴν Ἐξωστρέφεια, τὴν Πλαστικότητα, τὴν Ὑπερηφάνεια, τὴν Αἴσθηση Ἐλευθερίας, τὴν διάχυτη Ἑλληνικότητα τοῦ ἀρχαίου γλυπτοῦ καὶ ἀναλογισθεῖτε. ΑΤ__

TERRAKOTTA TARANTAS MHTROPOLITIKO NY 4 AIONASjpg