Ἀνατολικὸς Τομέας ἀρ φύλλου 5. Μὲ ἀποκλειστικὸ περιβαλλοντικὸ φωτορεπορτάζ καὶ δισέλιδο ἀρχιτεκτονικὸ ἀφιέρωμα. Κυκλοφόρησε ἤδη καὶ διανέμεται (δωρεὰν).

Τὸ φύλλο ἀρ. 5 τῆς freepress tabloid διμηνιαίας ἔκδοσης ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - Ἐθνικὴ Διασύνδεση Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς κυκλοφόρησε μὲ τἀ ἑξῆς θέματα:
1. Κτιριακὸς πλοῦτος τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς. Δημαρχεῖα. Δισέλιδο φωτογραφικὸ συγκριτικὸ άφιέρωμα. Παρουσιάζονται 13 Δημαρχεῖα (οἱ περισσότεροι δῆμοι ἀπέστειλαν φωτογραφικὸ ὑλικὸ καὶ τοὺς εὐχαριστοῦμε). Θὰ ὑπάρξει καὶ δεύτερο, συμπληρωματικὸ ἀφιέρωμα σὲ ἑπόμενο φύλλο.
2. Πάρκινγκ Ἀνεμογεννητριῶν. Ποῦ; Κάπου στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ. Ἔχει σημασία;  Ὅποιος ἔχει μάτια βλέπει. Ἀποκλειστικὸ φωτορεπορτὰζ μὲ 7 φωτογραφίες (ἀπὸ 20 ἐν συνόλω, οἱ ὁποῖες θὰ ἀναρτηθοῦν στὴν παροῦσα ἱστοσελίδα μας, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ὑποστηρικτικὴ τοῦ ἐντύπου).
3. Ἀνταποδοτικἀ δημοτικἀ τέλη, ἀντισταθμιστικὰ ὀφέλη σὲ δήμους μὲ δομές. Μιὰ δυσάρεστη "πρωτιὰ" στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ.
4. Ἀναπτυξιακοὶ Ὀργανισμοὶ στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ. Καταστατικὸ καὶ Οἰκονομοτεχνικὲς Μελέτες Βιωσιμότητας. "Καρμπὸν"
5. Ἀνεμῶνες στὴν λιμνοθάλασσα (τῆς Βουλιαγμένης).
6. Ἡ ὑγιειονομικὴ ὑστέρηση τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς διαιωνίζεται. Καὶ ἔρχονται ἐκλογὲς μὲ τὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ στὸ μεταξὺ νὰ ἔχει ἐξέλθει ἀπογραφικἀ ἐνισχυμένη κατὰ δύο (2) ἔδρες.
7. Τὸ ἐντυπωσιακό διασωζόμενο μεταλλεῖο "854" στὸ Δασκαλειὸ Κερατέας. Τοῦ κου Ἀχ. Μπογδανίδη, προέδρου τοῦ Ἐξωραϊστικοῦ, Πολιτιστικοῦ καὶ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Δασκαλειοῦ Κερατέας, Ἀξιωματικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. Νέα στήλη ὅπου γράφουν ἐπίλεκτοι συνέλληνες. Ἕλληνες, τῆς διπλανῆς πόρτας.

Καλὲς γιορτὲς!5   14 - microjpg