Ἀνατολικὸς Τομέας - Ἐθνικὴ Διασύνδεση Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς. Διμηνιαῖα free press, tabloid ἐφημερίδα. Φύλλο ἀρ. 4. Τυπώθηκε καὶ κυκλοφορεῖ. Διανέμεται δωρεὰν.

Θέματα ἐφ΄ ὅλης τῆς ὕλης τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς. 6.000 λέξεις. ΕΝΦΙΑ, Υ.ΔΟΜ., Α.ΟΤΑ, Λιμένες. Μαρίνες. Ἐμπρησμοὶ. Φορεσιὲς. Τοπόσημα. Πολιτικὴ Προστασία. Ἀνεμογεννήτριες. Τηλεθέρμανση - Τηλεθερμία. Κέντρα Δεδομένων στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ. Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία δήμου Ἀχαρνῶν. Δημόσιοι Χῶροι. Βανδαλισμοὶ. Τάξεις Ὑποδοχῆς.