Ἀνατολικὸς Τομέας - Ἐθνικὴ Διασύνδεση Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς. Free Press φύλλο ἀρ. 3/2021.

Εκτυπωθηκε και κυκλοφορεί, διανέμεται δωρεὰν σὲ ὅλα τὰ δημαρχεῖα καὶ σὲ ἐπιλεγμένα σημεῖα στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ.
Γιὰ τὸν "νέο" ἐκλογικὸ νόμο Ο.Τ.Α.,
γιὰ τὸ Ἐρασίνειο Ὀγκολογικὀ καὶ τὸ πἀνδημο αἵτημα γιἀ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς,
γιὰ τὴν διάχυτη Ἐγκληματικὀτητα,
γιά τὶς Δομὲς καὶ τὶς συνακόλουθες ἀπαιτήσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν,
γιὰ τὰ περιβαλλοντικὰ ἐγκλήματα σὲ Λατομεῖα Ραπεντώσας Διονύσου καὶ ΧΥΤΑ Γραμματικοῦ,
γιὰ τὰ τρία ἀρνητικὰ σήματα κατατεθέντα τῆς Ραφήνας,
γιὰ τὸν ἑλληνικῆς ἰδιοκατασκευῆς ψαλιδισμένο θεσμὸ τῆς Δημοτικὴς Ἐπιτροπῆς Διαβούλευσης,
γιἀ τοὐς ψευδεπιγράφως Ἀναπτυξιακοὺς Ο.Τ.Α.,
γιὰ τὸ Θεόπνευστο καὶ ἐμπνευσμένο Real Estate στα 3Β καὶ τὴν ΑΟΖ τῆς ...Φασκομηλιᾶς,
γιὰ τὀ Λαύριο καὶ τὴν ἀνεκτίμητη Παγκόσμια Κληρονομιὰ ποὺ φέρει στὰ σπλάγχνα του,
γιὰ τὸ Ὀθωμανικὀ Ἀποτύπωμα στὴν σύγχρονη ἑλληνικἠ τοπικὴ φορεσιὰ,
γιἀ τὴν Φενάκη ποὺ ἀποκαλεῖται "βαρειἀ βιομηχανία τουρισμοῦ",
γιὰ τὰ δεινὰ τῆς Νέας Μάκρης, τὶς Δανειστικὲς Βιβλιοθῆκες τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς καὶ
τὰ Δημοτικἀ Σκοπευτἠρια.
https://www.scribd.com/document/511555931/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%91%CE%A3-No-3-%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A3-2021