Ἀνατολικὸς Τομέας - Ἐθνικὴ Διασύνδεση Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς, free press φύλλο 3/2021. 13 δῆμοι, 16 θέματα, 6.000 λέξεις.

Προδημοσίευση. Μὲ 16 θέματα ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς. Ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ 11 Ἰουνίου 2021 σὲ ὅλα τὰ δημαρχεῖα καὶ σὲ ἐπιλεγμένα σημεῖα στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ. Διανέμεται δωρεἀν.

  3  2021 1-1png
  3  2021 1-2png
  3  2021 2-1png
  3  2021 2-2png
  3  2021 3-1png
  3  2021 3-2png
  3  2021 4-1png
  3  2021 4-2png