Ἀνεμῶνες στὴν Λιμνοθάλασσα

  5  4-4png Στὸν δῆμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (3Β) ἀνοίγουν περιβαλλοντικὰ μέτωπα τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο. Ἡ διαμάχη μέρους τῶν κατοίκων τῆς Βουλιαγμένης μὲ τὸν δῆμο γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς μαρίνας (στρατηγικὴ ἐπένδυση) καὶ τὶς ἐργασίες ἐκβάθυνσης καὶ βυθοκόρησης τοῦ πυθμένα, ἔχει πλέον μορφοποιηθεῖ νομικά, μὲ κατάθεση ἐκ μέρους τῶν ἀντιδρούντων αἴτησης ἀσφαλιστικῶν μέτρων στὸ ΣτΕ κατὰ τῆς συνέχισης τῶν ἐργασιῶν. Τὴν νομικὴ συνδρομὴ ἀνέλαβε δικηγορικὸ γραφεῖο ἐξειδικευμένο σὲ περιβαλλοντικὰ θέματα.
Ὁ δήμαρχος τῶν 3Β ποὺ θέλει τὴν ἐπέκταση δὲν ἔμεινε ἄπραγος καὶ προχώρησε σὲ ἔνδικα μέσα ἀκύρωσης τῶν ἀσφαλιστικῶν μέτρων. Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἔχει δώσει πενθήμερη διορία γιά νὰ ἀποφανθεῖ ἡ Διοίκηση γιὰ τὸ ρυπογόνο ἤ ὄχι τῶν βυθοκορήσεων καὶ τῶν ἔργων.
Οἱ εξελίξεις ἀναμένονται ἀπό μέρα σὲ μέρα.
Ὅσον ἀφορὰ στὸ θέμα τῆς κατεδάφισης τῶν κατασκευῶν στὴν Λιμνοθάλασσα τῆς Βουλιαγμένης, ναὶ μὲν ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου, ὅπου εἶχε προσφύγει Κίνηση Πολιτῶν γιὰ τὴν προστασία τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ φυσικοῦ οἰκοσυστήματος, ὅρισε πὼς μεγάλο μέρος τῶν κατασκευῶν πρέπει νὰ καθαιρεθεῖ, ὅμως ἡ ενδημική θαλάσσια Ἀνεμώνη τῆς Λιμνοθάλασσας τῆς Βουλιαγμένης (paranemonia vouliagmeniensis, φωτογραφία, σπάνιο ἐνδημικὸ εἶδος ἀνθόζωου) κινδυνεύει μὲ ἐξαφάνιση ἐάν συνεχισθεῖ μὲ φρενήρεις ρυθμοὺς ἡ ἀνθρωπογενὴς δραστηριότητα. Ὅπως ἀναφέρει μεταπτυχιακὴ ἐργασία βιοπαρακολούθησης τῆς Λιμνοθάλασσας (ΑΠΘ, τμῆμα Βιολογίας, «Ὑδροβιολογία καὶ Ὑδροκαλλιέργειες», ἐπιβλέπων Καθηγητὴς κος Χαρίτων Χυντήρογλου, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸ διάστημα Μαϊου 2011-Μαϊου 2012) ἡ δραστηριότητα πολλῶν μεγαλόσωμων ἀτόμων στὴν Λιμνοθάλασσα τὸ καλοκαίρι (1.000 ἠμερησίως τουλάχιστον) συνιστὰ ὄχληση καὶ μειώνει τὸν πληθυσμὸ τῆς θαλάσσιας ἀνεμώνης, ὁ ὁποῖος ἐπανακάμπτει τὸν χειμώνα, ποὺ οἱ λουόμενοι λιγοστεύουν. Τὸ ζήτημα λοιπον δὲν εἶναι ἡ κατεδάφιση τῶν κατασκευῶν σκέτο, ἀλλὰ ὁ ἔλεγχος τῆς χρήσης σὲ ἕναν οἰκότοπο, τεράστιας ζήτησης καὶ τεράστιας φυσικῆς σημασίας.
Τὴν ἐξίσωση αυτή κανεὶς δὲν μπόρεσε νὰ λύσει μὲ ὄφελος καὶ γιὰ τίς δύο πλευρές στὸν προηγμένο πρῶτο κόσμο τῆς ὑπερεκμετάλλευσης
τῶν φυσικῶν πόρων. Παρόμοια ζητήματα δὲν πρόκειται νά ἀντιμετωπισθοῦν ἀπὸ τὰ ΣτΕ.
Πόσο μᾶλλον ὅταν ἀποτελοῦν Στρατηγικὲς Ἐπενδύσεις... __ΑΤ