Ἀφιέρωμα. Τμῆμα Ἀρχαιολογίας καὶ  Ἱστορικῆς Ἔρευνας δήμου Ἀχαρνῶν. Πανελλήνιο πρότυπο γιὰ τὴν Τ.Α. καὶ ὄχι μόνο!

AXARNES ODONTOFRAKTO MYKHNAIKO KRANOS MYKHNAIKOY THOLOTOY TAFOYjpg Ἀφιέρωμα.
Οἱ λέξεις εἶναι πράγματι φτωχὲς γιὰ νὰ περιγράψουν τὴν πολιτιστικὴ πανδαισία ποὺ ὑλοποιεῖται στὸ Τμῆμα Ἀρχαιολογίας καὶ Ἱστορικῆς Ἔρευνας τοῦ δήμου Ἀχαρνῶν, τοῦ πανάρχαιου καὶ πολυανθρωπότερου κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ἀρχαίου Ἀττικοῦ δήμου μὲ πολυχιλιετὴ ἱστορία, ἄγνωστη ἐν πολλοῖς στὸ εὐρύ κοινὸ, ἑνός δήμου ποὺ φιλοξενεῖ  τὸν καλύτερα διαζωζόμενο Μυκηναϊκό Θολωτὸ Τάφο, τὸ Ὀδοντόφρακτο Μυκηναϊκό Κράνος ἕνα θαῦμα τῶν προγόνων μας τὸ ὁποῖο πλέον ἐκτίθεται στὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο, χρονολογούμενο μεταξύ 1400 καὶ 1300 π.Χ., τὸν Τύμβο τοῦ Σοφοκλῆ, Ἀρχαῖο Θέατρο, Ρωμαϊκὴ Ἀγροικία, τὸ Ἀδριάνειο Ὑδραγωγεῖο, βυζαντινὲς καὶ μεταβυζαντινὲς ἐκκλησίες! Ὁ λόγος στὴν Προϊσταμένη τοῦ Τμήματος, Ἀρχαιολόγο, κα Ε. Κασσωτάκη: 

Ἡ ἀνάδειξη τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τοῦ δήμου Ἀχαρνῶν εἶναι ἀποστολὴ τοῦ Τμήματος Ἀρχαιολογίας καὶ Ἱστορικῆς Ἔρευνας (ἀπὸ τὸ 2011 ὑπὸ τἠν Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμοῦ, Αθλητισμοῦ & Νέας Γενιᾶς τοῦ δήμου). Τὶς Ἀχαρνὲς κοσμοῦν μνημεῖα πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς ὅπως: ὁ Μυκηναϊκός Θολωτός Τάφος, ὁ Τύμβος τοῦ Σοφοκλή, τὸ Ἀρχαῖο Θέατρο, ἡ Ρωμαϊκή Ἀγροικία, τὸ Ἀδριάνειο Ὑδραγωγείο, βυζαντινές καὶ μεταβυζαντινές ἐκκλησίες. Τό πολιτιστικὸ ἔργο τοῦ Τμήματος ὑλοποιεῖται ὑπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ καθοδήγηση τῆς προϊσταμένης ἀρχαιολόγου κας Ἐ. Κασσωτάκη καὶ δύο ἀκόμα ἀρχαιολόγων (Ἰωάννου Πολ., Αβραμίδης Β.) Ἡ ἀνάδειξη, ἡ προβολή, ἡ προστασία τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῶν Ἀχαρνῶν ἀπό τους ἀρχαίους ὠς τοὺς νεότερους χρόνους ἐπιτυγχάνονται μὲ ἐκπαιδευτικά προγράμματα, ἐκδόσεις, ὀργανωμένες ἐπισκέψεις, διαδικτυακὴ διάχυση τῆς πολιτιστικῆς πληροφορίας, μαθητικό φεστιβάλ ἀρχαίου δράματος, ἡμερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, ἠλεκτρονική καταχώρηση καὶ ψηφιοποίηση τοῦ ὑλικοῦ. Τὸ επιστημονικά οργανωμένο ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα γιὰ τὸν καλύτερα σωζόμενο στὴν Ἀττικὴ Μυκηναϊκό Θολωτό Τάφο Ἀχαρνῶν «Τὸ Τραγούδι τῆς Λύρας» ἔχει ἀναγνωρισθεῖ καὶ φέρει τὴν ἔγκριση τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ τοῦ ΥΠΑΙΘ. Ὅλες οἱ δράσεις διεξάγονται μὲ τὴν έγκριση τῆς Β’ΕΠΚΑ (νῦν Ἐφορεὶα Ἀρχαιοτήτων Δυτικῆς Ἀττικῆς). Μὲ ἔγκριση τῶν ἀρμοδίων ὑπηρεσιῶν τῶν Ὑπουργείων Παιδείας (ΙΕΠ) καὶ Πολιτισμοῦ (Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Δ. Αττικῆς & ΚΑΣ) ὑλοποιοῦνται τὰ ἐκπαιδευτικά προγράμματα: α) ἀνάδειξης τοῦ Θολωτοῦ Τάφου «Τὸ Τραγούδι τῆς Λύρας», β) ἀνάδειξης τῆς Ἀρχαιολογικῆς Συλλογῆς τῶν Ἀχαρνών «Τὸ Παιχνίδι στὴν Ἀρχαιότητα» καὶ «Μῦθοι καὶ Λατρεία στὶς Ἀχαρνές – ἡ Ἁρπαγή τῆς Περσεφόνης» γ) ἀνάδειξης τοῦ Ἀρχαίου Θεάτρου, «Ὁ Δικαιόπολις μᾶς ξεναγεῖ στὸ Ἀρχαίο Θέατρο Ἀχαρνῶν», μὲ τὸν μη κερδοσκοπικό φορέα ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ καὶ τοὺς ἀκούραστους ἐθελοντές. Ἡ ἀπήχηση, ἡ ποιότητα, ἡ ζωντάνια, ἡ σύνδεση μὲ τὴν ἰστορικότητα τῶν Ἀχαρνῶν, ἡ ἀθρόα προσέλευση μαθητῶν ὅλης τῆς Ἀττικῆς, ἡ προβολὴ ἀπὸ σύσσωμο τὸν τύπο ὁδήγησαν στὴν δημιουργία αὐτόνομου Τμήματος. Στεγάζεται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Φιλαδελφείας 217, Κόκκινος Μύλος καί διαθέτει: αἴθουσα ὑποδοχῆς μὲ ἐκπαιδευτικούς πίνακες, προθῆκες μὲ ἀρχαῖα ἀντίγραφα καί ἔργα μαθητῶν, αἴθουσα προβολῶν, θεατρική σκηνή, κουκλοθέατρο, σκηνή θεάτρου σκιῶν, βεστιάριο, βιβλιοθήκη, ἀναγνωστήριο, χῶρο γιὰ εἰκαστικά ἐργαστήρια τῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων καὶ τῶν μη κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα ἐκπαιδευτικῶν δράσεων παιδαγωγικοῦ καὶ ψυχαγωγικοῦ χαρακτῆρα γιὰ μαθητές δημόσιων καὶ ἰδιωτικῶν σχολείων ὅλων τῶν βαθμίδων, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ἐπιστήμονες, ΚΑΠΗ, κ.α. καὶ τὸ εὐρύ κοινό. Τὸ ἐκπαιδευτικό ὑλικὸ δίδεται δωρεάν (ἐκδόσεις Δήμου Ἀχαρνῶν) καθὼς καὶ τα 16.000 βιβλία τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Τμήματος, ἀνοικτῆς στὸ κοινό, ὅπου διεξάγονται καὶ ἐκπαιδευτικά προγράμματα. Ἀξιοποιοῦνται ὅλα τὰ σύγχρονα μέσα διαδικτυακῆς ἐνημέρωσης καί διδασκαλίας, νέες παιδαγωγικὲς θεωρίες μὲ διαδραστικὰ, ἀνακαλυπτικὰ μοντέλα γνώσης. Οι ἱστότοποι arxaiologikoacharnes(.)wordpress.com καί acharnes(.)gr περιέχουν ἐν συνόλω: τὴν ἐκδοτική δραστηριότητα, τὸ ἐκπαιδευτικό ὑλικό, τὸ ὑλικό τῆς Βιβλιοθήκης μέ τήν ἱστορία τῶν Ἀχαρνῶν, ἐν πολλοῖς ἄγνωστη στὸ εὐρύ κοινὀ. Στὸ μαθητικό φεστιβάλ ἀρχαίου δράματος (ἀπὸ τὀ 2016) συμμετέχουν σχολεῖα πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, ἐντός καί ἐκτός Ἀττικῆς, μὲ ἔργα τραγωδίας, σατυρικοῦ δράματος, κωμωδίας, νεότερης δραματουργίας ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο δράμα, θεατρικό ἀναλόγιο, συναυλίες, χορόδραμα, ἐκθέσεις εἰκαστικῶν, φωτογραφίας, σκηνογραφίας, ἐνδυματολογίας γιά τὸ ἀρχαίο θέατρο. Ἡ ἐκπαιδευτική κοινότητα τὸ ἀγκάλιασε, ὅπως καὶ τὸ ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα «ὁ Δικαιόπολις μᾶς ταξιδεύει στὸ μαγευτικό κόσμο τοῦ ἀρχαίου θεάτρου». Θερινὲς δράσεις γιὰ παιδιὰ, δράσεις περιβαλλοντικῆς ἐκπαίδευσης, δημιουργικῆς ἀπασχόλησης, ἀφήγησης λογοτεχνικῶν κειμένων, μὲ παρουσία συγγραφέων καὶ ἐκπαιδευτικῶν, εἰκαστικό ἐργαστήριο μὲ συμμετοχή καλλιτεχνῶν συμπληρώνουν τὸ ἔργο. Ἡ μουσειοβαλίτσα τοῦ Τμήματος ἔχει θέμα «τὸ Παιχνίδι στὴν Ἀρχαιότητα» μέ θεματολογία πού συνεχῶς ἐμπλουτίζεται. Τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Πάσχα διεξήχθησαν μὲ μεγάλη συμμετοχὴ πλῆθος δράσεων, ἠλεκτρονικά σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα καὶ ἕνα ἀφήγημα γιὰ τὰ ἑλληνικά κάλαντα. Δρομολογείται ἡ ψηφιακή καταγραφή τοῦ πολιτιστικοῦ ὑλικοῦ τῶν Ἀχαρνῶν, ἡ ἀνάδειξη σημαντικότατων εκκλησιαστικῶν μνημείων, τῆς παραδοσιακῆς κατοικίας τῶν Ἀχαρνῶν, ψηφιακές πολιτιστικές δράσεις,διαδικτυακές ξεναγήσεις, live streaming πολιτιστικῶν εκδηλώσεων, ἠχητικές ἀφηγήσεις (podcast). Εἰκόνα: ὀδοντόφρακτο μυκηναϊκό κράνος, εὐρέθη στὸν Θολωτό Μυκηναϊκό Τάφο

DSC_0244JPG  4  4-2png