Ἐσθῆτα - τσεμπέρι - ἐξέλιξη... Ὀθωμανικὸ ἀποτύπωμα στὴν σύγχρονη «ἑλληνικὴ» τοπικὴ φορεσιὰ.

 Ἀπὸ τὸ φύλλο ἀρ. 3 τῆς διμηνιαίας freepress tabloid ἐφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - Ἐθνικἠ Διασύνδεση Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς ποὺ κυκλοφόρησε τὸ καλοκαίρι.

 Στὴν φωτογραφία χοροὶ ἀπὸ τὸ Λύκειον Ἑλληνίδων τῆς πρώτης  φάσης λειτουργίας του (προπολεμικά, ὅταν ἡ Ἑλληνικότητα ἀναδυόταν πάλι σὲ ὅλη της τὴν εὐγένεια καὶ τὴν μεγαλοπρέπεια, ὅταν ἡ γενιὰ τῶν Τιτάνων τοῦ Πνεύματος, ἡ Γενιὰ τῶν Γιγάντων τοῦ '30, ὅταν τὸ Ὄραμα τῆς Εὔας καὶ τοῦ Ἄγγελου Σικελιανοῦ καθόριζαν τὴν καθημερινότητα, προτοῦ κατισχύσει ἡ λαίλαπα τῆς ἀνατολίτικης "ἑλληνικῆς" φορεσιᾶς, μεταπολεμικὰ).

    png

Οἱ ἑορτασμοὶ γιὰ το 1821 διέπονται ἀπὸ   μιὰ ἐμμονὴ μὲ τὴν «τοπικὴ ἑλληνικὴ φορεσιἀ». Πέραν τοῦ τοπικιστικοῦ φαινομένου, τῶν αἰτιῶν καὶ τῶν πολιτικῶν του προεκτάσεων, δημιουργοῦνται ἀπορίες. Πῶς ἀπὸ τὴν ἀναπαράσταση ἀρχαϊκῶν χορῶν σὲ ἀσπρόμαυρες φωτογραφίες τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων τῶν δεκαετιῶν ’20 καὶ '30, μὲ τὶς κοπέλες μὲ τὶς κορδέλες, τὰ στεφάνια στὰ ξέπλεκα μαλλιὰ, τὶς αἰθέριες ἐσθῆτες καὶ τὶς ἀρχαϊκές περικνημίδες, στοιχεῖα τὰ ὁποῖα ἀναβίωσε ὁ κύκλος τῆς Εὔας Σικελιανοῦ, κυριαρχεῖ σήμερα ὡς «ἑλληνικὴ» μιὰ «φορεσιὰ» ὅπου τὸν τὸνο δίνει ἡ τουρκιὰ: καβὰδι, αλατζὰς, σιγκοὺνι, σεβαγιὰς, ασλαμάς, ντουλαμὰς, σαγιὰς, αντερί, τουζλούκι, φέσι, τσαρούχι, τσεμπέρι, τζουμπὲς, λιμπαντές, γιαλελὶ καί σακοφούστανα. Πῶς περιθωριοποιήθηκε ὅ,τι παραπέμπει στὴν ἀρχαιοελληνικὴ αἰσθητικὴ καὶ κάλλος, λογικὴ καὶ ἐλευθερία, ἐνδυμασία καὶ τέχνη, καὶ σήμερα «παράδοση» θεωροῦνται οἱ φασκιωμένες γάμπες, τὰ παραφορτωμένα κοσμήματα (βαρβαρικὸ ἀποτύπωμα), βραχιόλια καὶ λιλιὰ; Ἡ ἀποκοπὴ τῆς ὀργανικῆς σύνδεσης μὲ τὴν Ἀρχαιότητα ἔχει πολιτικοκοινωνικὰ αἴτια. Ἡ ἀντίθεση μέρους τῶν προσφυγικῶν πληθυσμῶν τοῦ ’22 πρὸς τὸ ἀρχαιοπρεπὲς καθεστὼς ποὺ συνάντησαν ἐδῶ ἀπέκοψε τὸ χέρι ποὺ ἔτεινε στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ ὁ κορμὸς ἔμεινε μονόχειρας νὰ δείχνει πρὸς τὴν Μ. Ἀσία τῆς ἀρχαιοελληνικῆς ἐποίκισης ποὺ ἰσοπέδωσαν οἱ Σελτζοῦκοι. Ἐξυφάνθηκε ἕνα κάλυμμα ποὺ σὰν μπούρκα σκέπασε τὴν αρχαιότητα, ποὺ ἔκτοτε ἀναβιώνει ὡς τουριστικὸ φολκλὸρ κάθε τετραετία ἁφῆς τῆς Ὀλυμπιακῆς Φλόγας, διασωζόμενη ἄρτια μόνο σὲ Μουσεῖα. Κατὰ τὰ ἄλλα, μιὰ χαρὰ ἐπιβιώνει ἡ τουρκιὰ ἐδῶ. Ἀπὸ τὸν ἐξανατολισμὸ τῆς φορεσιᾶς περάσαμε στὴν παθητικὴ ἀποδοχὴ τῆς μπούρκας στὶς γειτονιὲς.

Ἦταν περίπου προδιαγεγραμμένο. ΑΤ._

Ἐδὼ τὰ σακοφούστανα. Κάθε ὁμοιότητα μὲ αὺτὸ ποὺ κυκλοφορεῖ στοὺς δρόμους τοῦ Αθηνιστὰν εἶναι προϊόν φαντασίας. 

BURKA 2 SAKOFOUSTANAjpg