«Ἔξω οἱ μπάτσοι ἀπό τὶς γειτονιὲς»...

   3   2021  2-1png«λεφτά γιὰ τὴν ὑγεία ὄχι γιὰ τὴν ἀστυνομία» γράφουν πανὀ στὶς πλατεῖες δήμων (καὶ) τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς καὶ σὲ πολυσύχναστα σημεῖα. 

Ἔχει ἰδεολογικὸ πρόσημο ἡ ἀπαίτηση μείωσης τῶν κονδυλίων γιὰ τὴν δημόσια ἀσφάλεια καὶ ἀπόσυρσης τῆς Ἀστυνομίας ἀπὀ τὶς γειτονιὲς. 

Ἐπιτήδειοι δημοκόποι πάντα θὰ ὑπάρχουν, θὰ χειραγωγοῦν εὔπλαστους ἐφήβους καὶ θὰ τοὺς βάζουν μπροστὰ γιὰ νὰ ἀπαιτοῦν ἀποχώρηση τῆς Ἀστυνομίας ἀπὸ ἄλλοτε φιλήσυχες γειτονιές μὲ ἀνοιχτὲς αὐλόπορτες, ἐγκαταλείποντὰς τις στὸ διάχυτο ἔγκλημα. 

Στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ ἡ ὑψηλότατη συγκέντρωση τοῦ ἀλλοδαποῦ στοιχείου βάσει τῆς ἀπογραφῆς τοῦ 2011 καὶ ἡ ἔκρηξη τῆς ἀστικοποίησης συμπιέζουν ἀφόρητα τὶς ἀστυνομικὲς δυνάμεις, ποὺ πλήττονται ἀπὸ τὴν ὑποστελέχωση, τὶς περικοπὲς και ἕνα πλέγμα διατάξεων ποὺ θέλει νὰ περιορίσει τὸν ἀστυνομικὸ σὲ ρόλο κοινωνικοῦ λειτουργοῦ. 

Ὁ τοπικὸς τύπος δὲν προλαβαίνει νὰ δημοσιεύει αἱματηρὲς ἕριδες ἀνάμεσα σὲ ἀλλοδαπὲς ἐθνοτικὲς ὁμάδες ποὺ κουβάλησαν ἐδῶ τὶς συνήθειές τους. Ἀπαγωγές, φόνους, ἀπαξία γιὰ τὴν ζωή, τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιὰ. 

Συνήθειες ποὺ δὲν προτίθενται νὰ ἀποτινάξουν, τουναντίον στοχεύουν νὰ ἐπιβάλλουν, ὅπως δηλοῖ τὸ μηδαμινὸ ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὶς ἐξετάσεις «ἀπόκτησης ἰθαγένειας» τὶς ὁποῖες ἁπλόχερα χαρίζει ἡ ἰδανικὴ αὐτόχειρ Ἐλλὰς ὑπὸ τὶς εὐλογίες τῆς ὕπατης πολιτειακῆς ἀρχῆς, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ σἐ ὅλη τὴν Εὐρώπη ὁ χρόνος μετρᾶ ἀντίστροφα γιὰ μαζικὲς ἐπιστροφές προσφύγων-μεταναστῶν στὶς χῶρες τους.

Ἡ κεντροαριστερὴ κυβέρνηση τῆς οὔλτρα ἐλευθεριακῆς καὶ ἀνεκτικῆς Δανίας πρωτοπορεῖ. Ἤδη τελειώνει μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες τὴν ἀσυδοσία τῆς ἀνεξέλεγκτης μετανάστευσης καὶ κατάλυσης τῶν συνόρων της, ἀπελαύνοντας ὅλους τοὺς πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Συρία. 

Ἡ τοπικὴ αὐτοδιοίκηση στὴν Ἑλλάδα ἔχει μερίδιο εὐθύνης διότι ἀποδέχεται ἀδιαμαρτύρητα τὰ συμβούλια ἔνταξης ποὺ εἶναι πιὰ στελεχωμένες ὀργανικὲς ἐνδοδημοτικὲς λειτουργίες ποὺ μοιράζουν ἰθαγένειες σὲ λαδόκολλες. 

Ὁ κρατικός μηχανισμός ἔχει πρὸ πολλοῦ γονατίσει ἀπὸ τὴν ἀλλοδαπὴ ἐγκληματικότητα.

 Οὶ διαμαρτυρίες τῶν ἀστυνομικῶν ρίπτονται στο κενό, οἱ Ἕλληνες ἀποδεκατίζονται σὲ συνέχειες ἀλλὰ οἱ ἄλλοι ἀπολαμβάνουν δωρεὰν παροχές, διαμερίσματα μὲ φοὺλ ἀνέσεις, δωρεὰν ἀσύρματο διαδίκτυο, δωρεὰν μετακινήσεις, δωρεἀν περίθαλψη, τοκετοὺς, ἐκπαίδευση.

Ἡ εἴσοδος ξένων εἶναι ἀσύμμετρη ὑπ. ἀρ. 1 ὑπαρξιακὴ ἀπειλή γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος. «Γραφεῖο ταξιδίων τζιχαντιστῶν εἶναι ἡ Τουρκία» εἶπε ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Ν. Δένδιας. 

Πομφόλυγες εἶναι αὐτὰ καὶ μεγαλοστομίες ὅταν δὲν συνοδεύονται ἀπὸ μαζικὲς ἐπιστροφὲς καὶ ἀκύρωση τῆς ἀνέγερσης πόλεων ἀλλοδαπῶν μέσα στὶς ἑλληνικὲς πόλεις, στἀ νησιὰ τοῦ Βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου καὶ στὸν Ἔβρο. 

ΑΤ._